Elektrofüzyon kaynak makinası tamiri

ileelectropowertr

Elektrofüzyon kaynak makinası tamiri

Electropower Elektrofüzyon kaynak makinası tamiri yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır

Elektrofüzyon kaynak makinası Tamir işlemimiz maximum 24 saat sürmektedir.

*Yüksek voltaj hataları
*Düşük voltaj hataları
*Yüksek akım hataları
*Düşük akım hataları
*Frekans hataları
*Barkod okuyucu hataları
*Rezistans hataları
*Bağlantı hataları
*Kablo hataları
*Isı ölçüm hataları
*Soket hataları
*Sistem hataları
*Revizyon hataları
*Ekran hataları

Konusunda uzman ekibimiz tarafından tarafımıza gönderilen cihazın ilk olarak arızalı parça listesi yapılır ve fiyatları müşterimize sunulur ,Müşterimiz kabul etmesi durumunda cihazın onarımı gerçekleşir

Aksi durumda cihaz müşteriye iade edilir ve ücret talep edilmez.

 

Servis iletişim : 0312 380 60 90

 

 

Electrofusion welding machine Our repair process takes maximum 24 hours.

High voltage faults,
Low voltage faults,

High current faults,

Low current faults,
Frequency errors,
Barcode reader errors,
Resistance errors,
Connection errors,
Cable errors,
Heat measurement errors,
Socket errors,
System errors,
Revision Errors,
Screen errors,

The first part of the device sent to us by our expert team is made to list the defective parts and prices are offered to our customers, if the customer accepts the device is repaired

Otherwise, the device is returned to the customer and no fee is charged.

 

Электросварная сварочная машина Наш процесс ремонта занимает максимум 24 часа.

* Неисправности высокого напряжения
* Неисправности низкого напряжения
* Высокие токовые ошибки
* Низкие токовые ошибки
* Частотные ошибки
* Ошибки считывателя штрих-кода
* Ошибки сопротивления
* Ошибки подключения
* Кабельные ошибки
* Ошибки измерения тепла
* Ошибка сокета
* Системные ошибки
* Ошибки редактирования
* Ошибки экрана

Первая часть устройства, отправленная нам нашей командой экспертов, состоит в том, чтобы перечислить дефектные детали, и цены предлагаются нашим клиентам, если клиент принимает устройство, отремонтировано

В противном случае устройство возвращается клиенту и плата не взимается.

Yazar hakkında

electropowertr administrator